Upozornění

 

Soustředění

Soustředění bude probíhat od 11.8.2013 do 15.8.2013 ( s největší pravděpodobností ) v Novém Hrozenkově na Chatě Spartak.

 
Příspěvky na tělocvičnu

Na přípravu v tělocvičnách se vybírají příspěvky ve výši 200 kč za rok 2012 a 200 kč za rok 2013.